Blog Reboot and Happy New Year 2011

หลังจากที่ไม่ได้เข้าบลอกนี้มานานมาก จนอยู่มาวันหนึ่ง พบว่าWindows Live มีข้อเสนอให้ย้ายบลอกมาที่Wordpressได้ เราก็ไม่รอช้า จัดการย้ายบลอกเสร็จสรรพเรียบร้อย

เป้าหมายคือ พยายามเขียนเกี่ยวกับหลาย ๆ เรื่องมากขึ้น และเขียนให้บ่อยครั้งมากขี้นเพื่อเป็นการฝึกเขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

หวังว่าบลอกเวอร์ชันใหม่จะมีชีวิตที่ยืนยาวและสม่ำเสมอกว่าอันก่อนหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s